Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU .PDF

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF (SIWZ)

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc –  FORMULARZ OFERTOWY

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.  907, z późn. zm.)

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc – CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA WYKONYWANA PRZEZ PODWYKONAWCĘ

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.PDF –  WZÓR UMOWY

ZIPZałącznik nr 5 do SIWZ.zip –  Projekt budowlano-wykonawczy

ZIPZałącznik nr 6 do SIWZ.zip –  Przedmiar robót

ZIPZałącznik nr 7 do SIWZ.zip –  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

                     PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

 

 

 

   

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-06-2014
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  11-06-2014 16:43
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  24-06-2014 13:54
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2866
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl