Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 2014

DOCXObwieszczenie Komisarza Wyborczego 08 - Oleski - 1 - Dobrodzień.docx (20,47KB)

DOCXObwieszczenie Komisarza Wyborczego - Burmistrz Dobrodzienia.docx (12,97KB)

 

Wyniki głosowania w Gminie Dobrodzień:

DOCBurmistrz.doc (96,00KB)

DOCRada Miejska.doc (263,50KB)

 

PDFObwieszczenie WKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf (449,20KB)

PDFObwieszczenie PKW w Oleśnie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Oleśnie.pdf (205,68KB)

PDFObwieszczenie MKW o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Dobrodzienia.pdf (37,47KB)

PDFObwieszczenie MKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.pdf (109,59KB)

PDFUchwała nr 6 MKW.pdf (155,86KB)

PDFUchwała Nr 5 MKW w Dobrodzieniu.pdf (139,46KB)

PDFUchwała Nr 4 MKW w Dobrodzieniu.pdf (163,85KB)

PDFInformacja MKW w sprawie losowania numerów list.pdf (35,22KB)

PDFInformacja MKW w sprawie losowania kandydatów do OKW.pdf (34,13KB)

PDFObwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia.pdf (288,46KB)  o utworzonych numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach okw i lokalach okw dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjego i przez pełnomocnika

 

Głosowanie przez pełnomocnika

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego

 

PDFUdostępnienie spisu wyborców.pdf (115,00KB)

PDFGłosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.pdf (198,09KB)

PDFKto może brać udział w głosowaniu.pdf (196,09KB)

PDFGłosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.pdf (208,36KB)

PDFGłosowanie przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.pdf (223,88KB)

 

DOCZarządzenie Nr S.0050.130.2014.doc (31,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 września 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w wyborach rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r

DOCDYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOBRODZIENIU.doc (35,50KB)

DOCUchwała Nr II 3 2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej.doc (23,50KB)

DOCUchwała Nr I 2 2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dnia 23 września 2014 roku w w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Komisji.doc (11,50KB)

DOCUchwała Nr I 1 2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji.doc (12,00KB)

 

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf (457,60KB)

 

PDFUchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r.pdf (101,87KB) w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

 • Członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności w następującej wysokości:
  1) dla przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych - 650 zł,
  2) dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych – 600 zł,
  3) dla członków terytorialnych komisji wyborczych – 550 zł,
  4) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 380 zł,
  5) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 330 zł,
  6) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 300 zł.
  Jeżeli w wyborach organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzane jest głosowanie ponowne, członkom komisji przysługują diety w połowie wysokości określonej wyżej. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach, o których mowa wyżej.

 

Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi

 

PDFUchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r..pdf (128,14KB) w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Informacja PKW w sprawie członkowstwa w komisjach wyborczych

PDFWyjaśnienia PKW z dnia 8 wrzesnia 2014r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych.pdf (594,43KB)

PDFJak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej - informacje.pdf (992,31KB)

 

Kandydaci do Rady Gminy

PDFInformacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów.pdf (147,89KB)

DOCZgłoszenie listy kandydatów na radnych.doc (69,50KB)

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc (56,00KB)

DOCUdzielenie POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW.doc (43,00KB)

DOCOświadczenie lustracyjne.doc (43,50KB)

DOCOświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Polski.doc (42,50KB)

DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc (25,50KB)

 

Kandydaci na na wójta, burmistrza, prezydenta miasta

PDFInformacja o sposobie i zasadach zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.pdf (138,37KB)

DOCZgłoszenie kandydata.doc (71,00KB)

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc (56,00KB)

DOCOświadczenie lustracyjne.doc (44,00KB)

DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc (26,00KB)

 

Kandydaci do Rady Powiatu

PDFInformacja o sposobie i zasadach zgłaszania list kandydatów.pdf (145,98KB)

DOCZgłoszenie listy kandydatów na radnych.doc (248,00KB)

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc (56,00KB)

DOCUdzielenie POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW.doc (46,50KB)

DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc (26,00KB)

DOCOświadczenie lustracyjne.doc (44,00KB)

 

Kandydaci do Sejmików Województw

PDFInformacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów.pdf (145,33KB)

DOCZgłoszenie listy kandydatów na radnych.doc (342,00KB)

DOCUdzielenie POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW.doc (46,50KB)

DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc (29,50KB)

DOCOświadczenie lustracyjne.doc (43,50KB)

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc (56,50KB)

 

DOCObwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 września 2014 roku w sprawie utworzonych na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień okręgów wyborczych ich granic, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji.doc (41,50KB)

DOCZarządzenie Nr S.0050.113.2014.doc (49,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

DOCKomunika KW w Opolu I - zgłaszanie kandydatów do TKW-3.doc (31,00KB)

DOCKomunikat KW w Opolu I - zawiadomienia o utworzeniu KW-2.doc (27,00KB)

DOCKomunikat KW w Opolu I - zawiadomienia; liczba mieszkańców po gminach-2.doc (47,50KB)

PDFRozporządzenie w sprawie zarządzenie wyborów.pdf (771,63KB)

PDFobwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (170,96KB)