Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
530575209949223000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
645065345550985675367229063490499985358446527482734999354796
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
376523460455406493925109645353415885112547476531814909357096
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
216142312125380277004680627681370993170329706423783652635227
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
236332585021984257992614323749240172418521664286172347127180
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230321760721545227912484729093224432051721440210492242723275
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
167592185919286181641981522120177251788519809236322241218553
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
148841290612542131611378613567146201111216697139471605612443
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13060892590828504109488965857052537874610837115349779
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000210373723979417815
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 275653
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 180704
 3. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 88790
 4. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 88503
 5. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 77697
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 53968
 7. Nabory pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 45502
 8. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 32600
 9. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 30397
 10. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 28497
 11. Rada Miejska
  Wyświetleń: 28355
 12. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 25111
 13. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 24016
 14. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 22615
 15. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 21119
 16. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 17326
 17. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 15202
 18. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 14830
 19. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 13583
 20. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 12942
 21. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 12922
 22. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 12846
 23. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 12524
 24. Bieżące informacje publiczne 2017 - 2018
  Wyświetleń: 12227
 25. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 12200
 26. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 12151
 27. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 11943
 28. Burmistrz
  Wyświetleń: 11923
 29. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11888
 30. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 11871
 31. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11780
 32. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11667
 33. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 11531
 34. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 11495
 35. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 11105
 36. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 11057
 37. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11021
 38. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 10841
 39. Statut gminy
  Wyświetleń: 10470
 40. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 10351
 41. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 10350
 42. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 10320
 43. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 10221
 44. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 10199
 45. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 10129
 46. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 9845
 47. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9822
 48. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 9717
 49. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 9417
 50. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 9278
 51. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 9024
 52. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 8787
 53. Plany i programy
  Wyświetleń: 8693
 54. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 8453
 55. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 8336
 56. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 8279
 57. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 8220
 58. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł
  Wyświetleń: 8175
 59. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 7570
 60. WYBORY
  Wyświetleń: 7422
 61. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 7371
 62. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 7324
 63. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 7091
 64. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 7055
 65. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7045
 66. Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 6998
 67. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 6995
 68. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza
  Wyświetleń: 6920
 69. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6835
 70. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6827
 71. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 6760
 72. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 6702
 73. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 6674
 74. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 6599
 75. Uchwały Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 6596
 76. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł
  Wyświetleń: 6593
 77. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 6494
 78. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 6396
 79. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6387
 80. Referendum 2015
  Wyświetleń: 6352
 81. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 6302
 82. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 6249
 83. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 6222
 84. Radcy prawni
  Wyświetleń: 6139
 85. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 6077
 86. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 6057
 87. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 6040
 88. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 5898
 89. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 5889
 90. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 5826
 91. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 5762
 92. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 5756
 93. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 5749
 94. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 5739
 95. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 5737
 96. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 5737
 97. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 5734
 98. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 5706
 99. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 5671
 100. Wybory ławników
  Wyświetleń: 5663
 101. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 5579
 102. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 5542
 103. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 5530
 104. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 5465
 105. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 5405
 106. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 5384
 107. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 5322
 108. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 5261
 109. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 5235
 110. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 5231
 111. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017
  Wyświetleń: 5220
 112. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 5179
 113. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 5156
 114. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 5145
 115. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 5139
 116. SKARBNIK
  Wyświetleń: 5122
 117. Samodzielne stanowisko ds. organizacji OSP
  Wyświetleń: 5066
 118. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 5060
 119. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5037
 120. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 4949
 121. Samodzielne stanowisko ds. handlu i usług
  Wyświetleń: 4936
 122. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 4917
 123. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 4910
 124. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 4901
 125. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 4900
 126. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 4896
 127. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 4890
 128. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 4887
 129. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 4884
 130. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 4867
 131. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4831
 132. Samodzielne stanowisko ds. informatyki
  Wyświetleń: 4826
 133. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 4810
 134. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 4768
 135. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 4746
 136. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 4708
 137. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 4696
 138. Roczne informacje o rozpatrzonych petycjach
  Wyświetleń: 4670
 139. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 4643
 140. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 4643
 141. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 4635
 142. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 4629
 143. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 4598
 144. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 4581
 145. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 4574
 146. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 4534
 147. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 4529
 148. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4465
 149. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 4430
 150. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 4428
 151. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 4417
 152. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza
  Wyświetleń: 4414
 153. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 4402
 154. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 4394
 155. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 4392
 156. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 4389
 157. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 4387
 158. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 4318
 159. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 4300
 160. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 4293
 161. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 4265
 162. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 4260
 163. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4255
 164. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 4224
 165. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 4197
 166. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 4184
 167. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 4175
 168. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 4174
 169. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 4170
 170. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 4157
 171. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 4155
 172. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 4137
 173. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 4126
 174. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 4118
 175. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 4113
 176. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 4113
 177. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 4110
 178. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 4089
 179. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 4081
 180. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4065
 181. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 4056
 182. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 4051
 183. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 4044
 184. Programy rządowe
  Wyświetleń: 4036
 185. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 3972
 186. Zarządzenia Burmistrza 2018
  Wyświetleń: 3964
 187. Informacje o stanie gminy 2017-2019
  Wyświetleń: 3948
 188. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 3933
 189. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 3914
 190. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 3906
 191. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2017
  Wyświetleń: 3809
 192. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 3806
 193. Budżet i jego realizacja 2018
  Wyświetleń: 3803
 194. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 3794
 195. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3791
 196. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 3743
 197. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 3728
 198. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3726
 199. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 3724
 200. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 3676
 201. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 3665
 202. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3652
 203. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3647
 204. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 3628
 205. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 3610
 206. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 3596
 207. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3596
 208. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3569
 209. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 3558
 210. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 3550
 211. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 3549
 212. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 3546
 213. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3542
 214. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 3538
 215. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 3529
 216. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3524
 217. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 3518
 218. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3504
 219. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 3501
 220. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 3498
 221. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 3496
 222. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3465
 223. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 3454
 224. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 3439
 225. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 3408
 226. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 3392
 227. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 3380
 228. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 3377
 229. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 (obręb 0076) w obrębie Warłów, Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 3366
 230. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 3365
 231. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 3361
 232. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3357
 233. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3346
 234. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 3341
 235. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 3327
 236. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 3300
 237. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 3295
 238. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 3279
 239. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 3268
 240. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3259
 241. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 3252
 242. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3243
 243. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor w referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3218
 244. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3218
 245. Zarządzenia Burmistrza 2019
  Wyświetleń: 3205
 246. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3199
 247. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 3196
 248. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 3195
 249. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 3190
 250. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 3170
 251. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 3142
 252. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 3137
 253. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 3136
 254. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 3131
 255. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 3121
 256. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3106
 257. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3103
 258. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 3100
 259. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 3089
 260. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 3087
 261. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 3074
 262. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3068
 263. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 3066
 264. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 3061
 265. Informacje o odpadach
  Wyświetleń: 3056
 266. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 3049
 267. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3044
 268. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 3025
 269. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3019
 270. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3016
 271. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 3008
 272. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2996
 273. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2950
 274. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 2945
 275. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 2934
 276. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 2927
 277. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2925
 278. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2923
 279. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 2907
 280. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 2896
 281. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2885
 282. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 2859
 283. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2855
 284. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 2849
 285. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 2848
 286. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2845
 287. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2832
 288. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2830
 289. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2830
 290. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 2812
 291. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2790
 292. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 2773
 293. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 2769
 294. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 2767
 295. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 2763
 296. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 2762
 297. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2759
 298. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 2759
 299. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 2755
 300. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2741
 301. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2738
 302. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 2725
 303. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 2716
 304. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2707
 305. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 2699
 306. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 2699
 307. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 2694
 308. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 2692
 309. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 2682
 310. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 2679
 311. Bieżące informacje publiczne 2019 - 2020
  Wyświetleń: 2676
 312. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 2675
 313. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 2669
 314. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 2660
 315. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 2654
 316. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2649
 317. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2640
 318. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2637
 319. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 2624
 320. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2624
 321. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 2602
 322. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 2583
 323. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 2583
 324. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2569
 325. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 2565
 326. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2565
 327. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 2564
 328. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2545
 329. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2536
 330. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 2528
 331. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 2503
 332. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 2501
 333. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 2479
 334. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2477
 335. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2475
 336. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 2468
 337. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 2461
 338. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 2448
 339. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2439
 340. Budowa fermy chowu drobiu w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2435
 341. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 2432
 342. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2429
 343. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2422
 344. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2408
 345. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 2396
 346. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 2394
 347. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 2391
 348. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 2379
 349. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 2374
 350. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2365
 351. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 2362
 352. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 2360
 353. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2358
 354. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 2358
 355. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 2356
 356. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 2345
 357. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2018
  Wyświetleń: 2344
 358. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2343
 359. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2339
 360. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 2336
 361. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2333
 362. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2325
 363. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2322
 364. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2314
 365. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2312
 366. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2310
 367. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 2301
 368. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 2288
 369. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2273
 370. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 2269
 371. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 2266
 372. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2251
 373. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2250
 374. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 2242
 375. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2242
 376. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 2242
 377. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 2227
 378. Budżet i jego realizacja 2019
  Wyświetleń: 2222
 379. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 2216
 380. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 2211
 381. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2190
 382. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2179
 383. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 98 położonej w obrębie 0006 Bzinica Stara, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2169
 384. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 2148
 385. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2137
 386. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 2136
 387. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 2134
 388. Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 2119
 389. Interpelacje - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2113
 390. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2105
 391. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2070
 392. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 2064
 393. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 2053
 394. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. eksploatacji i utrzymania infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2031
 395. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 2031
 396. Uchwały Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 2021
 397. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 2018
 398. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 2009
 399. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2018
  Wyświetleń: 1991
 400. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 1986
 401. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1974
 402. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1960
 403. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 1939
 404. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 1938
 405. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 1930
 406. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1929
 407. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1927
 408. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1920
 409. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 1899
 410. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1867
 411. Protokoły z posiedzeń Komisji 2018
  Wyświetleń: 1851
 412. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 1842
 413. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2019
  Wyświetleń: 1823
 414. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1820
 415. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 1814
 416. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 1809
 417. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 1800
 418. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 1799
 419. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 1793
 420. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 1792
 421. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1792
 422. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 1784
 423. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 1778
 424. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2018
  Wyświetleń: 1775
 425. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 1763
 426. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 1756
 427. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1716
 428. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 1708
 429. Stacja Demontażu Pojazdów w miejscowości Rzędowice
  Wyświetleń: 1703
 430. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 1697
 431. Interpelacje
  Wyświetleń: 1692
 432. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł
  Wyświetleń: 1685
 433. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1677
 434. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1660
 435. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 1656
 436. Powtórzony nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w referacie Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1653
 437. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1648
 438. Ogłoszenie o wyniku postępowania -Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 1645
 439. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 1643
 440. Protokoły z posiedzeń Komisji 2019
  Wyświetleń: 1624
 441. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 1618
 442. Nabór na stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1582
 443. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1561
 444. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1555
 445. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1529
 446. Akty Prawa Miejscowego 2018 rok
  Wyświetleń: 1495
 447. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1494
 448. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 1492
 449. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 1487
 450. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1483
 451. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w referacie Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1472
 452. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1453
 453. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1451
 454. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 1451
 455. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 1451
 456. Program Ochrony Środowiska dla Gminy dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1440
 457. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 1436
 458. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 1420
 459. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 1398
 460. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 1367
 461. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1356
 462. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 1327
 463. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 1308
 464. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1300
 465. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1293
 466. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1275
 467. Konkurs na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektora Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1265
 468. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1240
 469. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach
  Wyświetleń: 1238
 470. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1204
 471. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1197
 472. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 1183
 473. Zapytanie oferowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania ,,Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowosci Rędzina"
  Wyświetleń: 1134
 474. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w referacie Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1132
 475. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1103
 476. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1081
 477. Ogłoszenie o wyniku postępowania- zapytanie oferowe
  Wyświetleń: 1077
 478. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1074
 479. Akty Prawa Miejscowego 2019 rok
  Wyświetleń: 1060
 480. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - XV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2018
  Wyświetleń: 1046
 481. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 1029
 482. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 1022
 483. Badanie uchwał 2018
  Wyświetleń: 1017
 484. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1016
 485. Raport o stanie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1012
 486. Zapytanie oferowe na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 999
 487. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019
  Wyświetleń: 989
 488. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień w roku 2018r.
  Wyświetleń: 982
 489. Budowa farmy fotowoltaicznej do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/34 położonej w obrębie 0015 Ligota Dobrodzieńska, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 944
 490. Petycje
  Wyświetleń: 919
 491. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 917
 492. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł
  Wyświetleń: 911
 493. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1 i 2 zamówienia - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 899
 494. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 514/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 877
 495. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 875
 496. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 504/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 852
 497. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 802
 498. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 796
 499. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 4" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 787
 500. Budowa zbiornika małej retencji Świerkle 2 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-8 przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 809h, Leśnictwo Świerkle na nieruchomości nr 2244 z mapy 9, obręb Żedowice oraz nr 142/33 z mapy 8, obręb Pludry.
  Wyświetleń: 770
 501. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 764
 502. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 758
 503. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 752
 504. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień IV" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobrodzień, na działce o nr ew. 2404 (obręb 0024) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 733
 505. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru i księgowości podatkowej w referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 731
 506. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 716
 507. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytów do łącznej kwoty 4.935.480,00 zł
  Wyświetleń: 706
 508. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 2" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 509/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 689
 509. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 1" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 509/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 675
 510. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1-4 zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytów do łącznej kwoty 4.935.480,00 zł
  Wyświetleń: 664
 511. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 3" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 662
 512. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień I" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szemrowice, na działce o nr ew. 117 (obręb 0066) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 652
 513. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień II" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ligota Dobrodzieńska, na działce o nr ew. 46 (obręb 0015) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 644
 514. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień III" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobrodzień, na działce o nr ew. 3014 (obręb 0024) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 644
 515. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Nadzór inwestorski dot. realizacji inwestycji: Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospod. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospod. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 619
 516. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. 492/57 (obręb 0076 Warłów), Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 587
 517. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Nadzór inwestor. dot. realizacji inwest.: Rewital. miasta Dobrodzień poprzez przebud. placu rynku, zagosp. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośr. Kultury i Sportu oraz zagosp. Parku Jordanow. w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 564
 518. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 562
 519. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 3 zamówienia - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagos. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagos. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 555
 520. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1 zamówienia - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagos. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagos. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 553
 521. Samodzielne stanowisko ds. promocji gminy
  Wyświetleń: 531
 522. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 740 000,00 zł
  Wyświetleń: 513
 523. Zapytanie ofertowe- unieszkodliwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 503
 524. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 486
 525. Samodzielne stanowisko ds. inwestycji
  Wyświetleń: 480
 526. Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 479
 527. Samodzielne stanowisko ds. rozliczania inwestycji i projektów
  Wyświetleń: 470
 528. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 457
 529. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień VI" o mocy 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bzinica Nowa, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 442
 530. Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy
  Wyświetleń: 422
 531. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 2 zamówienia - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagos. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagos. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 412
 532. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień V" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bzinica Nowa, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 407
 533. Petycje - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 405
 534. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 740 000,00 zł
  Wyświetleń: 390
 535. Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 389
 536. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 128/23 obręb ewidencyjny Ligota Dobrodzieńska, położonej w gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 375
 537. Zarządzenia Burmistrza 2020
  Wyświetleń: 369
 538. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 336
 539. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2020
  Wyświetleń: 315
 540. Uchwały Rady Miejskiej 2020
  Wyświetleń: 304
 541. Budżet i jego realizacja 2020
  Wyświetleń: 298
 542. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 276
 543. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 270
 544. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 265
 545. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2020
  Wyświetleń: 262
 546. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2019
  Wyświetleń: 228
 547. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
  Wyświetleń: 205
 548. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 172
 549. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2020
  Wyświetleń: 167
 550. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 158
 551. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2020
  Wyświetleń: 154
 552. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gosławicach obręb 0086 Zwóz, Dz. nr 37/3, gm. Dobrodzień
  Wyświetleń: 130
 553. Badanie uchwał 2020
  Wyświetleń: 111
 554. Informacje o stanie gminy 2020
  Wyświetleń: 108
 555. Eksploatacja kruszywa naturalnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Bzionków” zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 17/4 obręb Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 96
 556. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 2 zamówienia - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 55
 557. Akty Prawa Miejscowego 2020 rok
  Wyświetleń: 50
 558. Zapytanie ofertowe - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 49
Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2011
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  12-08-2011 14:40
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 11780
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl