Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF (SIWZ)

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc - FORMULARZ OFERTOWY

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc - OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY   W   TRYBIE   ART.  22 UST.  1  ustawy  z  dnia 29  stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.  907, z późn. zm.)  

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA WYKONYWANA PRZEZ PODWYKONAWCĘ 

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.PDF - WZÓR UMOWY

ZIPZałącznik nr 5 do SIWZ.zip - Projekt budowlany-wykonawczy (dot. zadania 1 zamówienia)

ZIPZałącznik nr 6 do SIWZ.zip - PRZEDMIAR ROBÓT (dot. zadania 1 zamówienia)

ZIPZałącznik nr 7 do SIWZ.zip - SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (dot. zadania 1 zamówienia)

ZIPZałącznik nr 8 do SIWZ.zip - Projekt wykonawczy (dot. zadania 2 zamówienia)

ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ.zip - PRZEDMIAR ROBÓT (dot. zadania 2 zamówienia)

                                                                PRZEDMIAR ROBÓT (dot. zadania 2 zamówienia) – w wersji ath

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ.zip - SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (dot. zadania 2 zamówienia)

ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ.zip - OŚWIADCZENIE Projektanta

                    PDFZmiana treści SIWZ.pdf

                     ZADANIA 1 ZAMóWIENIA) – W WERSJI ATHPRZEDMIAR ROBÓT (dot. zadania 1 zamówienia) – w wersji ath

                    PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-05-2014
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  05-05-2014 16:44
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  15-05-2014 09:04
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2768
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl