Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF (SIWZ)

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc - FORMULARZ OFERTOWY

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc - OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY   W   TRYBIE   ART.  22 UST.  1  ustawy  z  dnia 29  stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.  907, z późn. zm.)  

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA WYKONYWANA PRZEZ PODWYKONAWCĘ 

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.PDF - WZÓR UMOWY

ZIPZałącznik nr 5 do SIWZ.zip - PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 

ZIPZałącznik nr 6 do SIWZ.zip - PRZEDMIAR

ZIPZałącznik nr 7 do SIWZ.zip - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

                  PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

                                  PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-04-2014
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  30-04-2014 12:16
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  12-05-2014 11:04
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2510
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl