Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty Prawa Miejscowego 2014 rok

 

 

 • PDFUchwała Nr XXXIX 382 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr XXXVIII 378 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr XXXVIII 376 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 dla gminy Dobrodzień”

 

 • PDFUchwała Nr XXXVII 357 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXXV 350 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Dobrodzieniu

 

 

 • PDFUchwała Nr XXXV 348 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXXV 346 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

 

 • PDFUchwała Nr XXXIV 335 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego

 

 • PDFUchwała Nr XXXIV 331 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań

 

 • PDFUchwała Nr XXXIII 322 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego

 

 • PDFUchwała Nr XXXIII 321 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXXIII 320 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego

 

 • PDFUchwała Nr XXXII 311 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Dobrodzień do stanu faktycznego

 

 • PDFUchwała Nr XXXII 310 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Dobrodzień do stanu faktycznego

 

 • PDFUchwała Nr XXXII 308 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/247/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada2009 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXXII 306 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień