Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2014

PDFUchwała Nr III 21 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/ 10 / 2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów

PDFUchwała Nr III 19 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2015r.

PDFUchwała Nr III 17 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.

PDFUchwała Nr III 16 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

PDFUchwała Nr III 15 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przekazania skargi

PDFUchwała Nr II 14 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/364/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PDFUchwała Nr II 13 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr II 12 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014r

PDFUchwała Nr II 11 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dobrodzienia

PDFUchwała Nr II 10 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów

PDFUchwała Nr II 9 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr II 8 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych

PDFUchwała Nr II 7 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

PDFUchwała Nr II 6 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

PDFUchwała Nr II 5 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

PDFUchwała Nr II 4 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowa i Ochrony Środowiska

PDFUchwała Nr I 3 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr I 2 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr I 1 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 


PDFUchwała Nr XXXIX 385 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXXIX 384 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia

PDFUchwała Nr XXXIX 383 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXIX 383 14.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX 382 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXVIII 381 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr XXIX/279/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

PDFUchwała Nr XXXVIII 380 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXVIII 379 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014r.

PDFUchwała Nr XXXVIII 378 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXVIII 377 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie podatku od środków transportowych

PDFUchwała Nr XXXVIII 376 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 dla gminy Dobrodzień”

PDFUchwała Nr XXXVIII 375 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Szemrowice, dotyczącego przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015

PDFUchwała Nr XXXVIII 374 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Warłów, dotyczącego przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015

PDFUchwała Nr XXXVIII 373 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Główczyce, dotyczącego przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015

PDFUchwała Nr XXXVIII 372 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXVIII 372 2014.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII 371 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXVIII 371 2014.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII 370 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXVIII 370 2014.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII 369 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXVIII 369 2014.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII 368 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji

PDFUchwała Nr XXXVII 367 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji

PDFUchwała Nr XXXVII 366 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFUchwała Nr XXXVII 365 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „ Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu”

PDFUchwała Nr XXXVII 364 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

PDFUchwała Nr XXXVII 363 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Modernizacja budynku zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

PDFUchwała Nr XXXVII 362 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego

PDFUchwała Nr XXXVII 361 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXVII 360 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXXVII 359 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

PDFUchwała Nr XXXVII 358 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXVII 358 2014.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII 357 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXVII 356 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do projektu „Kreatywna szkoła – Lubię to!”

PDFUchwała Nr XXXVI 355 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXVI 354 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXXV 353 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”

PDFUchwała Nr XXXV 352 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”

PDFUchwała Nr XXXV 351 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”

PDFUchwała Nr XXXV 350 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXXV 349 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXXV 348 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXV 347 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków

PDFUchwała Nr XXXV 346 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

PDFUchwała Nr XXXV 345 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017

ZIPZałącznik do Uchwały Nr XXXV 345 2014.zip

PDFUchwała Nr XXXV 344 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji

PDFUchwała Nr XXXV 343 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki”

PDFUchwała Nr XXXV 342 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXXV 341 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXV 340 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014r

PDFUchwała Nr XXXV 339 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok

PDFUchwała Nr XXXV 338 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2013 rok

PDFUchwała Nr XXXV 337 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2013 rok

PDFUchwała Nr XXXV 336 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sport w Dobrodzieniu za 2013 rok

PDFUchwała Nr XXXIV 335 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego

PDFUchwała Nr XXXIV 334 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu nadawania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”

PDFUchwała Nr XXXIV 333 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXIV 332 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXXIV 331 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań

PDFUchwała Nr XXXIV 330 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię

PDFUchwała Nr XXXIV 329 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie przyznania dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

PDFUchwała Nr XXXIV 328 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXXIII 327 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zamiaru lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXIII 326 2014.pdf Rady Miejskiej z Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXIII 325 2014.pdf Rady Miejskiej z Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXXIII 324 2014.pdf Rady Miejskiej z Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014r. Nr XXXII / 315 / 2014 w sprawie przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

PDFUchwała Nr XXXIII 323 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie regulaminu nadawania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXIII 323 2014.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII 322 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego

PDFUchwała Nr XXXIII 321 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXIII 320 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego

PDFUchwała Nr XXXIII 319 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności przez Gminę Dobrodzień i przyjęcia do realizacji projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień”

PDFUchwała Nr XXXIII 318 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Dobrodzień programu wspierającego rodzinę i seniora

PDFUchwała Nr XXXIII 317 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2014 roku

PDFUchwała Nr XXXII 316 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia oraz zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miasta Dobrodzień

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXII 316 2014.pdf

PDFUchwała Nr XXXII 315 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

PDFUchwała Nr XXXII 314 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXII 313 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXXII 312 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora

PDFUchwała Nr XXXII 311 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Dobrodzień do stanu faktycznego

PDFUchwała Nr XXXII 310 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Dobrodzień do stanu faktycznego

PDFUchwała Nr XXXII 309 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno

PDFUchwała Nr XXXII 308 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/247/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada2009 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXII 307 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie ustalenia na rok 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

PDFUchwała Nr XXXII 306 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXII 305 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bzinica Stara - Bzinica Nowa

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXII 305 2014.pdf

PDFUchwała Nr XXXII 304 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2014 roku

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXII 304 2014.pdf

PDFUchwała Nr XXXI 303 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie rozpoczęcia realizacji obwodnicy Myśliny

PDFUchwała Nr XXXI 302 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXI 301 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXXI 300 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu, w budżecie gminy Dobrodzień na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki

PDFUchwała Nr XXXI 299 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie

PDFUchwała Nr XXXI 298 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ''Pomoc gminy w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020

PDFUchwała Nr XXXI 297 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ''Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020

PDFUchwała Nr XXXI 296 2014.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ''Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na  lata 2014-2020