Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbudowę odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf