Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pludrach.

 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF