Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.153.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
S.0050.153.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
08-07-2024
Zakres tematyczny:
Inne

Zarządzenie Nr S.0050.153.2024
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 08.07.2024 roku

 

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r.poz.609 z późn. zm.) oraz art.4 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz.2151 z późn. zm.) Burmistrz Dobrodzienia zarządza, co następuje:

§1

Powołuje się Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1. Zofia Ulfig                    - Przewodnicząca Komisji

2. Irena Kurtz                    - Zastępca Przewodniczącej Komisji

3. Anna Barczyk               - Sekretarz Komisji

4. Krystyna Mazurek         - Członek Komisji

5. Beata Jasińska               - Członek Komisji

6. Mirosław Słomkowski  - Członek komisji

§2

Traci moc zarządzenie Nr S.0050.17.2020 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17.01.2020 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Agnieszka Hurnik

PDFZarządzenie Nr S.0050.153.2024.pdf (232,26KB)