Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Dobrodzień, 10.06.2024r.

ORG.0002.3.2024

 

Informuję, że III Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 roku o godzinie 15.00.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

https://dobrodzien.posiedzenia.pl/?

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
 5. Raport o stanie Gminy Dobrodzień za 2023 rok.
 6. Debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok i sprawozdania finansowe.
 9. Dyskusja nad wykonaniem budżetu gminy za 2023 rok.
 10. Uchwała Nr S/46/2024 z dnia 17 kwietnia 2024r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2023 rok.
 11. Opinia Komisji Rewizyjnej.
 12. Uchwała  Nr A/38/2024 z dnia 5 czerwca 2024r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2023 rok
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2023 rok,
 • zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego,
 • powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • powołania składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji
 • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
 • powierzenia  Zastępcy  Burmistrza  Dobrodzienia  reprezentowania  Gminy  Dobrodzień  w  Zgromadzeniu  Związku  Międzygminnego  „Czysty  Region”  z  siedzibą  w  Kędzierzynie – Koźlu
 • rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
 • zmiany wieloletniej  prognozy finansowej
 • zmiany do budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok

 

 1. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Sprawy różne
 4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 maja 2024r.
 5. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Damian Karpinski

PDFIII Sesja Rady Miejskiej.pdf (387,35KB)