Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.1.7.2024 Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Dobrodzień, 07 czerwca 2024 r.

GK.6220.1.7.2024

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

zawiadamiam

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą: Uzbrojenie strefy inwestycyjnej.”

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami (postanowieniami) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1 pok. nr A - 101, w godzinach pracy Urzędu.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Termin odwołania od decyzji, rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia, lub udostępnienia w BIP.

Zawiadomienie uważa się za skutecznie dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

z up. Burmistrza
mgr Radosław Kulesza
Zastępca Burmistrza

PDFGK.6220.1.7.2024 Zawiadomienie o wydaniu decyzji.pdf (266,28KB)