Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.2.5.2024 Obwieszczenie o raporcie

Dobrodzień, dnia 07 czerwca 2024 r.

GK.6220.2.5.2024 

OBWIESZCZENIE

zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Burmistrz Dobrodzienia

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i 

iż zobowiązał Inwestora : PVE 268 Sp. z o. o., do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

            Ustala się zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie wynikającym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

z up. Burmistrza
mgr Radosław Kulesza
Zastępca Burmistrza

PDFGK.6220.2.5.2024 Obwieszczenie o raporcie.pdf (208,08KB)