Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
II/10/2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
21-05-2024
Zakres tematyczny:
Inne

UCHWAŁA NR II/ 10 /2024
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 21 maja 2024 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/477/2023 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2023r.
w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania
"Kraina Dinozaurów".

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz 571), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz 609) i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się §1 ust. 2 Uchwały Nr LIV/477/2023 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2023r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów", który otrzymuje brzmienie: „Pożyczkę udziela się na okres do 30 listopada 2024 roku".
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Damian Karpinski

PDFUchwała Nr II 10 2024.pdf (211,21KB)