Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR II/8/2024 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
II/8/2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
21-05-2024
Zakres tematyczny:
Budżet

UCHWAŁA NR II/8/2024
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 21 maja 2024r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/543/2023 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Damian Karpinski

PDFUchwała Nr II 8 2024.pdf (697,91KB)