Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.102.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
S.0050.102.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
10-05-2024
Zakres tematyczny:
Inne

Zarządzenie Nr S.0050.102.2024

Burmistrza Dobrodzienia

z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2023 r., poz. 2408) oraz § 6 ust. 1 uchwały nr 216/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. zarządzam co następuje:

§ 1

            Powołuje się operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych:

  1. Komisja Obwodowa Nr 1 w Dobrodzieniu               – Joanna Nieszwiec-Jaszcz
  2. Komisja Obwodowa Nr 2 w Dobrodzieniu               – Natalia Pyka
  3. Komisja Obwodowa Nr 3 w Dobrodzieniu               – Weronika Lizoń
  4. Komisja Obwodowa Nr 4 w Pludrach                      – Elżbieta Sier
  5. Komisja Obwodowa Nr 5 w Szemrowicach                         – Tomasz Gabor
  6. Komisja Obwodowa Nr 6 w Rzędowicach               – Roman Wieczorek
  7. Komisja Obwodowa Nr 7 w Turzy                           – Paulina Nieszwiec
  8. Komisja Obwodowa Nr 8 w Bzinicy Starej              – Małgorzata Podlaska

§ 2

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Agnieszka Hurnik

PDFZarządzenie Nr S.0050.102.2024.pdf (568,59KB)

 

Załącznik do Zarządzenia Nr S.0050.102.2024
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 maja 2024 r.

 

 

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej

1) udział w szkoleniu z zakresu obsługi systemu teleinformatycznego organizowanym przez koordynatora gminnego ds. informatyki;

2) wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego – jeśli będzie on zakładał udział wyznaczonych operatorów;

3) odbiór loginu i hasła służącego do logowania się do systemu teleinformatycznego;

4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa;

5) znajomość instrukcji obsługi systemu teleinformatycznego;

6) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do publicznej sieci przesyłania danych i zainstalowanego oprogramowania;

7) zabezpieczenie sprzętu i systemu teleinformatycznego przed nieuprawnionym dostępem;

8) ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej harmonogramu pracy w dniu głosowania;

9) przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (frekwencji) zgodnie z wytycznymi wskazanymi w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej;

10) wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projekcie protokołu głosowania w obwodzie w obecności członków obwodowej komisji wyborczej;

11) umożliwienie wydruku projektu protokołu głosowania w obwodzie z ewentualnym zestawieniem błędów oraz raportem ostrzeżeń, ułatwiającymi sprawdzenie zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;

12) sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ostrzeżeń oraz niezgodności liczb w projekcie protokołu głosowania w obwodzie;

13) przekazanie komisji wydruków z systemu teleinformatycznego;

14) zapisanie danych z protokołu głosowania w obwodzie w postaci pliku na elektronicznym nośniku danych w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do sieci elektronicznego przekazywania danych; 

15) przesłanie, w obecności członków obwodowej komisji wyborczej, danych z podpisanych protokołów głosowania w obwodzie do sieci elektronicznego przekazywania danych.