Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.98.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
S.0050.98.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
08-05-2024
Zakres tematyczny:
Inne

Zarządzenie S.0050.98.2024
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 8 maja 2024 r. 

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

            Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 56  §  1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz. U.  z  2023 r., poz. 2408) zarządzam, co następuje:

 § 1

Upoważniam do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. następujących pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu:

1)    Ewę Kalisz – Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich;

2)   Marzenę Kurowską – inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich;

3)   Kornelię Bryś -podinspektora w Referacie Spraw Obywatelskich. 

§ 2 

Zobowiązuję  pracowników  Urzędu  Miejskiego  w  Dobrodzieniu  wymienionych w  § 1 do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Agnieszka Hurnik

PDFZarządzenie Nr S.0050.98.2024.pdf (171,18KB)