Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.96.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
S.0050.96.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
08-05-2024
Zakres tematyczny:
Inne

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.96.2024
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 08.05.2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.232.2023 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18.12.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W § 1 zarządzenia dotyczącym powołania Komisji Przetargowej ulega zmianie jej skład:

1. Roman Wieczorek - Przewodniczący Komisji

2. Małgorzata Podlaska - Sekretarz

3. Joanna Nieszwiec-Jaszcz - Członek Komisji

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Agnieszka Hurnik

PDFZarządzenie Nr S.0050.96.2024.pdf (214,69KB)