Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.88.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.88.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
26-04-2024
Zakres tematyczny:
Inne

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr S.0050.88.2024
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych na obszarze Gminy Dobrodzień, w związku z zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 114  ustawy z dnia 5 stycznia  2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023r.  poz. 2408) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie zarządzenia wyborów  posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. (Dz. U. z 2024r. poz. 344) zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Wyznaczam na terenie gminy Dobrodzień następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych:
  1. na terenie miasta Dobrodzień - tablice informacyjne,
  2. w sołectwach gminy Dobrodzień -  sołeckie tablice  informacyjne.

2. Lokalizacja tablic informacyjnych ujęta jest w załączniku nr 1.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz na stronie internetowej.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.88.2024.pdf (413,82KB)

                                                                                                         

Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr S.0050.88.2024  z dnia 26 kwietnia  2024r.

 

LOKALIZACJA  TABLIC  INFORMACYJNYCH   NA  TERENIE    MIASTA  ORAZ W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH  GMINY  DOBRODZIEŃ

 

Sołectwo

Ilość   tablic

Miejsce   lokalizacji tablicy   informacji lokalnej

Miasto Dobrodzień

3

1. Rynek Plac Wolności,

2. Osiedle Wieczorka – obok restauracji „ALEX”,

3. na placu targowym naprzeciw przystanku  ul. Solna 3

Błachów

1

1. przy ul. Zamkniętej 2

Bzinica Stara

3

1. obok sklepu przy ul. Głównej,

2. w Bąkach,

3. przy ul. Polnej

Bzinica Nowa

1

1. przy skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej 5              i ul. Szkolnej

Główczyce

1

1. przy ul. Dobrodzieńskiej – miejsce b. przystanku

Gosławice

3

1. przy skrzyżowaniu ul. Lublinieckiej 3               i Sierakowskiej,

2. (gablotka) obok skrzynek pocztowych przy ul. Wiejskiej,

3. (gablotka) przy ul. Lublinieckiej obok skrzynek pocztowych przed nr 20

Klekotna

3

1. przy ul. Dobrodzieńskiej 1,

2. przy ul. Dobrodzieńskiej 17,

3. przy ul. Bocznej 13

Kolejka

1

1. przy ul. Długiej 18

Kocury

2

1. w Kocurach – ul. Oleska 1,

2. w Malichowie – ul. Lipowa

Ligota Dobrodzieńska

2

1. ul. Wojska Polskiego 70 obok budynku przedszkola,

2. (gablotka) ul. Wojska Polskiego obok sklepu

Makowczyce

1

1. przy budynku b. remizy OSP

Myślina

2

1. przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Krętej,

2. przy ul. Kolejowej obok sklepu

Pludry

4

1. ul. Leśna przy sklepie spożywczym,

2. obok szkoły Aleja Wyzwolenia,

3. koło cmentarza Aleja Wyzwolenia,

4. na Kolonii Pluderskiej w kierunku Łagiewnik Małych przy ulicy Rolnej

Pietraszów

4

1. przy ul. Figla przy przystanku PKS,

2. przy ul. Zawadzkiej na Liszczoku,

3. obok skrzynek pocztowych przy ul. Figla,

4. przy ul. Żużlowej w kierunku Kopiny

Rzędowice

3

1. przy ul. Dobrodzieńskiej 3,

2. Bzionków przy ul. Dolnej,

3. przy ul. Mostowej - Pustkowie

Szemrowice

1

1. ul. Wiejska  21 – obok sklepu

Warłów

1

1. ul. Lipowa 5 – obok sklepu