Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Akty Prawa Miejscowego 2013 rok

 

 • PDFUchwała Nr XXIX 283 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów w Gminie Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXIX 282 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXVIII 278 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr XXVIII 276 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr XXV 257 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  z dnia  12 czerwca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum

 

 • PDFUchwała Nr XXV 253 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

 • PDFUchwała Nr XXIII 239 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXIII 237 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu

 

 

 • PDFUchwała Nr XXII 229 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXII 228 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/197/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 

 • PDFUchwała Nr XXII 227 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXII 226 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
Metryczka
 • wytworzono:
  15-02-2013
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  15-02-2013 12:00
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  15-01-2014 09:02
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 3803
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl