Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.78.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.78.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
15-04-2024
Zakres tematyczny:
Geodezja, kartografia i nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr: S.0050.78.2024

 

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 kwietnia 2024 r.
w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.

            Burmistrz Dobrodzienia działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz.344 z późn. zm.) oraz § 10 i § 11 uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietna 2008 r. Nr XVI/114/2008 w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46, poz. 1589 z późn. zm.)

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres dziesięciu lat nieruchomości  wraz z obejściem:

Położenie

Bzinica Stara, ul. Karola Miarki 2

Rodzaj nieruchomości

Nieruchomość zabudowana

Dane geodezyjne

KW

KW OP1L/00044576/0

Obręb

160801_5.0006, Bzinica Stara

Nr działki

267, 315

Własność

Gmina Dobrodzień

Powierzchnia

0,0008 ha

0,8492 ha

§ 2

Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni, począwszy od: 15 kwietnia 2024 r. do dnia 05 maja 2024 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Dobrodzień od dnia: 15 kwietnia 2024 r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.78.2024.pdf (139,61KB)