Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.62.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.62.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
21-03-2024
Zakres tematyczny:
Geodezja, kartografia i nieruchomości

Zarządzenie Nr S.0050.62.2024

Burmistrza Dobrodzienia

z dnia 21 marca 2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia nabory wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań w ramach inwestycji realizowanej przez SIM Opolskie sp. z o.o. przy ul. Akacjowej w Dobrodzieniu.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1351 z późn. zm.). oraz § 3 ust 3 uchwały nr LXV/559/2024 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 lutego w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla tych kryteriów oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz. Urz. Woj. Opol. Poz. 745) Burmistrz Dobrodzienia zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań w ramach inwestycji realizowanej przez SIM Opolskie sp. z o.o. przy ul. Akacjowej w Dobrodzieniu, który będzie trwał od 02.04.2024 r. do 30.08.2024 r.

 

§ 2

Wzór wniosku, o którym mowa w  § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wnioski o zawarcie umowy najmu lokali należy składać w następujący sposób:

  1. Osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu Plac Wolności 1 w godzinach pracy Urzędu
  2. Pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1 46-380 Dobrodzieniu
  3. Za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umdobrodzien/skrytka

 

O zachowaniu terminu decyduje data oraz godzina wpływu do Urzędu.

 

§ 4

1)W celu przeprowadzenia naboru wniosków oraz ich weryfikacją formalną powołuje się komisję w następującym składzie:

  1. Michał Tul – Przewodniczący komisji
  2. Paulina Nieszwiec – Członek komisji
  3. Natali Pyka – Członek komisji.

2) Zadaniem komisji jest realizacja  czynności wymienionych w LXV/559/2024 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla tych kryteriów oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat.

 

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy Placu Wolności 1 w Dobrodzieniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.62.2024.pdf (554,81KB)

DOCXZałącznik do Zarządzenia Nr S.0050.62.2024.docx (59,06KB)