Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert - 2024

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Dobrodzień, na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrodzień w dniu 21.02.2024 roku Burmistrz Dobrodzienia zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W oznaczonym terminie tj. do dnia 06.03.2024 roku żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 z pózn.zm.), nie zgłosiła swoich kandydatów na członka do komisji konkursowej. Wobec powyższego, Burmistrz Dobrodzienia zarządzeniem Nr S.0050.49.2024 z dnia 07.03.2024 roku powołał członków komisji konkursowej spośród pracowników jednostki. 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFProtokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert - 2024.pdf (230,63KB)