Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat | Aktualności w wyborach samorządowych w 2024 r. (wybory.gov.pl)

Termin wyborów oraz godziny głosowania:
 
dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 7 kwietnia 2024 r.

głosowanie odbędzie się w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

Warunki ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 

Zmiana miejsca głosowania

Z wnioskiem o jednorazową zmianę obwodu/miejsca głosowania w przypadku wyborów samorządowych może wystąpić wyłącznie wyborca niepełnosprawny.

Przez wyborcę niepełnosprawnego rozumie się, podobnie jak w przypadku głosowania przez pełnomocnika lub korespondencyjnego, wyborcę niepełnosprawnego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.), w tym także wyborcę posiadającego orzeczenie organu rentowego.

Do wniosku o zmianę obwodu/miejsca głosowania, wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W wyborach samorządowych wniosek o zmianę miejsca głosowania może dotyczyć wyłącznie wyborcy niepełnosprawnego i lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, położonego w okręgu wyborczym właściwym dla adresu, pod którym wyborca ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w CRW. Jedynie w przypadku, gdy w tym okręgu wyborczym nie ma takiego lokalu wyborczego, wniosek może dotyczyć lokalu obwodowej komisji wyborczej, dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, położonego w innym okręgu wyborczym.