Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne 2022

L.p.

Data kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontrolowanych zadań

1

16.01.2022

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

Kontrola realizacji zadań nałożonych na Burmistrza Gminy Dobrodzień w Programie Ochrony Powietrza

2

13.04.2022

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oleśnie

Kontrola sanitarna punktów przystankowych komunikacji gminy Dobrodzień

3

25.05.2022

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu

Kontrola rejestru wyborców.

4

26.05.2022

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oleśnie

Kontrola stanu sanitarno – higienicznego placów rekreacyjnych należących do gminy Dobrodzień

5

23.08.2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu

Prawidłowość i rzetelność naliczania składek na ubezpieczeniaspołeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczen społecznych I ubezpieczenia zdrowotnego

6

20.09.2022

Bank Gospodarstwa Krajowego

Wizyta monitorujaca Projektu zrealizowanego przez Gminę Dobrodzień na podstawie przedmiotowej umowy

7

05.10.2022

Wojewoda Opolski

Prawidłowosc wydatkowania dotacji celowej w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego program “Posiłek w szkole I w domu”

8

07.11.2022

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Prawidłowość gpspodarowania srodkami publicznymi obejmujacymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania na 2015 r.

9

10.10.2022

Wojewoda Opolski

Kontrola z realizacji udzielonej dopłaty w 2021 r. w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczniści publicznej w ramach umowy nr: 805.3.47.2020

10

19.10.2022

Wojewoda Opolski

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg I wniosków przez organy Gminy Dobrodzień: Burmistrza Dobrodzienia i Radę Miejską

11

03.11.2022

Archiwum Pństwowe

Przedmiotem kontroli będą ateriały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego I dokumentacja archiwalna powstała I zgromadzona w Urzędzie Miejskim bez względu na miejscei tytuł prawnyprzechowywania tych materiałów lub dokumentacji w zakresie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowania, udostępniania I zabezpieczenia materiałów archiwalnych oraz brakowania dokumentacji archiwalnej.