Przejdź do treści strony WCAG

Akty Prawa Miejscowego 1992 rok

 • PDFUchwała Nr 177 XXII 92.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 1992 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarownia przestrzennego miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr 175 XXII 92.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 1992 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na terenie gminy i miasta Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr 174 XXII 92.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 1992 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Dobrodzienia

 

 • PDFUchwała Nr 173 XXII 92.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 1992 roku w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Dobrodzienia

 

 • PDFUchwała Nr 156 XX 92.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 września 1992 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr 150 XIX 92.PDF Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 29 czerwca 1992 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr 146 XIX 92.PDF Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 29 czerwca 1992 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 138/XVIII-92 Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 31 marca 1992 roku w sprawie wprowadzenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych

 

 • PDFUchwała Nr 138 XVII 92.PDF Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 31 marca 1992 roku w sprawie wprowadzenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych

 

 • PDFUchwała Nr 135 XVII 92.PDF Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 31 marca 1992 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 123/XVI/92 Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 1 lutego 1992 roku w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzienia

 

 • PDFUchwała Nr 134 XVII 92.PDF Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 31 marca 1992 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 132/XVI/92 Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 1 lutego 1992 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr 132 XVI 92.PDF Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 1 lutego 1992 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr 129 XVI 92.PDF Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 1 lutego 1992 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 

 • PDFUchwała Nr 126 XVI 92.PDF Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 1 lutego 1992 roku w sprawie zasad miesięcznej odpłatności za świadczenia przedszkoli i ognisk przedszkolnych

 

 • PDFUchwała Nr 125 XVI 92.PDF Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 1 lutego 1992 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 64/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 1991 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Dobrodzienia

 

 • PDFUchwała Nr 124 XVI 92.PDF Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 1 lutego 1992 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na terenie gminy i miasta Dobrodzienia

 

 • PDFUchwała Nr 123 XVI 92.PDF Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 1 lutego 1992 roku w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Dobrodzienia