Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 2024

PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego WYCIĄG.pdf (111,11KB)


PDFPROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA DOBRODZIENIA.pdf (1 021,76KB)

PDFProtokół z wyborów do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.pdf (2,18MB)


PDFInformacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów w dniach 6 i 7 kwietnia.pdf (182,41KB)


TRANSPORT W DNIU WYBORÓW DLA WSZYSTKICH WYBORCÓW


PDFObwieszczenie WKW w Opolu o listach kandydatów na radnych.pdf (6,37MB)


PDFOBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnie z dnia 13 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.pdf (619,47KB)


PDFOBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza.pdf (191,42KB)


PDFOBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.pdf (747,51KB)


PDFOBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych.pdf (359,37KB)


PDFPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.pdf (198,58KB)


PDFPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 marca 2024 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (1,43MB) 


TRANSPORT W DNIU WYBORÓW DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB, KTÓRE W DNIU WYBORÓW KOŃCZĄ 60 LAT

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

PDFformularz zgłoszeniowy.pdf (158,92KB)


PDFUCHWAŁA 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu w sprawie unieważnienia listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.pdf (324,22KB)

PDFUCHWAŁA 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu w sprawie unieważnienia listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.pdf (358,81KB)


PDFInformacja w sprawie losowania numerów list dla Komitetów Wyborczych.pdf (86,83KB)


Zarządzenie Nr S.0050.50.2024

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 07.03.2024 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych


PDFInformacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.pdf (96,37KB)


PDFObwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.pdf (123,56KB)


Zarządzenie Nr S.0050.34.2024

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27.02.2024 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzony na dzień 7 kwietnia 2024 r.


PDFPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.pdf (283,88KB) 


PDFINFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu o składzie siedzibie i dyżurach.pdf (309,53KB) 


PDFPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych.pdf (111,33KB)


PDFPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf (297,31KB)


PDFDyżury urzędnika wyborczego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.pdf (90,47KB) 


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat 


PDFINFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 22 lutego 2024 r.pdf (68,38KB) Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Opolu III informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.


Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024  r. (indywidualne)


Zarządzenie Nr S.0050.16.2024

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31.01.2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych na obszarze Gminy Dobrodzień, w związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


DOCXobwieszczenie Starosty Oleskiego o okręgach.docx (22,14KB)


PDFObwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o okręgach wyborczych.pdf (150,68KB)


PDFobwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych.pdf (526,98KB)


PDFPOSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU III w sprawie zmian w podziale Gminy Dobrodzień na stałe obwody głosowania.pdf (269,47KB)


PDFRozporządzenie Prezesa RM w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast.pdf (313,35KB)