Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Dobrodzień

                                                                                     Dobrodzień, 29.02.2024

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dobrodzień

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U 2021 poz. 485 ze zm.) Burmistrz Dobrodzienia zawiadomił o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dobrodzień.

Konsultacje trwały od 25.01.2024 do 28.02.2024 i prowadzone były w następujących formach:

1. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej formularzu. Uwagi na formularzu mogły być składane w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz mogą być przesyłane na adres ;

2. zbierania uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu;

3. spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 08.02.2024 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.

Konsultacjom społecznym podlegał projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dobrodzień.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych ww. formach nie wpłynęły żadne wnioski z uwagami.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFRaport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych.pdf (143,39KB)

 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Dobrodzień

 

Burmistrz Dobrodzienia zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Dobrodzień.

 

Termin konsultacji: 25.01.2024 – 28.02.2024

 

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej na zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej formularzu. Uwagi na formularzu mogą być składane w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz mogą być przesyłane na adres
  2. Zbieranie uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
  3. Spotkanie, które odbędzie w dniu 08.02.2024 o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.

 

Konsultacjom społecznym podlega:

  1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Dobrodzień

Uwagi zgłoszone po terminie konsultacji nie podlegają rozpatrzeniu.

Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowany raport podsumowujący ich przebieg, zawierający wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOgłoszenie o konsultacjach.pdf (145,55KB)

DOCX20240118 Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji projektu uchwały KR.docx (19,83KB)

DOCXProjekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania KR.docx (28,05KB)

Zarządzenie Nr S.0050.6.2024

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18.01.2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Dobrodzień