Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konsultacjach projektu GPR

Dobrodzień, 04.12.2023 r.

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

 

Burmistrz Dobrodzienia zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030.

 

Termin konsultacji: 11.12.2023 – 15.01.2024

 

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej na zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej formularzu. Uwagi na formularzu mogą być składane w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz mogą być przesyłane na adres urzad@dobrodzien.pl
  2. Zbieranie uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
  3. Spotkanie, które odbędzie w trakcie trwania konsultacji i zostanie przeprowadzone nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji społecznych i nie później niż 7 dni przed ostatnim dniem terminu. Spotkanie może zostać przeprowadzane za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Informacja o terminie spotkania zostanie zamieszczona w odrębnym ogłoszeniu.

 

Konsultacjom społecznym podlega projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030.

Uwagi zgłoszone po terminie konsultacji nie podlegają rozpatrzeniu.

Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowany raport podsumowujący ich przebieg, zawierający wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOgłoszenie o konsultacjach projektu GPR.pdf (146,95KB)

PDFGminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030.pdf (1,06MB)

DOCXFormularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji GPR.docx (19,96KB)

Zarządzenie Nr S.0050.219.2023