Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.201.2023

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.201.2023
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
06-11-2023
Zakres tematyczny:
Inne

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.201.2023
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu funduszu remontowego i eksploatacyjnego w budynkach wielomieszkaniowych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 z  późn.  zm.), zarządza się co następuje:

§  1

1. Z  dniem  wejścia  w  życie  niniejszego  zarządzenia  opłaty  na  fundusz remontowy nie będą pobierane w budynkach wielomieszkaniowych, w których znajdują się lokale mieszkalne stanowiące odrębną własność, do czasu formalnego utworzenia wspólnoty mieszkaniowej.

2. W przypadku konieczności wykonania remontu części wspólnych, poniesione koszty wynikające z faktur zostaną rozłożone na wszystkich właścicieli proporcjonalnie do metrażu posiadanego lokalu.

§  2

Wysokość opłaty z tytułu funduszu eksploatacyjnego w budynkach wielomieszkaniowych, w których znajdują się lokale mieszkalne stanowiące odrębną własność, do czasu formalnego utworzenia wspólnoty mieszkaniowej wynosi 3,60 złotych za 1 m2 powierzchni lokalu   mieszkalnego.

§  3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

§  4

Z dniem 1 stycznia 2024 roku traci moc Zarządzenie Nr S.0050.196.2021 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu funduszu remontowego.

§  5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.201.2023.pdf (206,12KB)