Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE - Polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie "Bór" w Kośmidrach

Dobrodzień, dnia 18.09.2023 r.

GK.6151.3.2023

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Dobrodzienia, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082).informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 62  w sezonie 2023/ 2024.

Polowanie zbiorowe organizowane jest przez Koło Łowieckie "Bór" w Kośmidrach.

Lp.

Data

Godzina

Miejsce zbiórki

Zwierzyna płowa, dziki i drapieżniki

1.

01.10.2023

8.00-16.00

Głęboki Rów, Żory

Zwierzyna płowa, dziki i drapieżniki

2.

15.10.2023

8.00-16.00

Janik, Głęboki Rów, Żory, Dolniak

Zwierzyna płowa, dziki i drapieżniki

3.

28.10.2023

8.00-16.00

Leśnictwo Łagiewniki

Zwierzyna płowa, dziki i drapieżniki

4.

12.11.2023

8.00-16.00

Leśnictwo Koszwice

Zwierzyna płowa, dziki i drapieżniki

5.

19.11.2023

8.00-16.00

Kośmidry, Łagiewniki Małe

Zwierzyna płowa, dziki i drapieżniki

6.

26.11.2023

8.00-16.00

Leśnictwo Koszwice od granicy

Zwierzyna płowa, dziki i drapieżniki

7.

03.12.2023

8.00-16.00

Kośmidry

Zwierzyna płowa, dziki i drapieżniki

8.

10.12.2023

8.00-16.00

Teren Nowego Obwodu

Zwierzyna płowa, dziki i drapieżniki

9.

23.12.2023

8.00-16.00

Leśnictwo Łagiewniki

Zwierzyna płowa, dziki i drapieżniki

10.

13.01.2023

8.00-16.00

Leśnictwo Łagiewniki

Zwierzyna płowa, dziki i drapieżniki

 

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOBWIESZCZENIE - Polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie Bór w Kośmidrach.pdf (407,93KB)