Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.164.2023

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.164.2023
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
18-09-2023
Zakres tematyczny:
Zdrowie i polityka społeczna

Zarządzenie  Nr S.0050.164.2023

    Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 września 2023 roku

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Dobrodzień.

 

      Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 r.( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1249, z późn. zm.)  i art. 30 ust. 1, 2 pkt 2 z dnia 08 marca 1990r. ( t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) ustawie o samorządzie gminnym oraz w oparciu o treść Uchwały Rady Miejskiej nr LVII/495/2023 z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Dobrodzieniu zarządzam co następuje:

                                                                      

§ 1

 

            Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Dobrodzieniu (zwany dalej Zespołem Interdyscyplinarnym).

 

                                                                                                               § 2

 

              W skład Zespołu  Interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby wskazane przez przedstawicieli jednostek wskazanych w art. 9 a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  domowej :

1.  Małgorzata Bodura – MGOPS w Dobrodzieniu

2.  Klaudia Błońska – MGOPS w Dobrodzieniu

3. Mirosław Słomkowski – policja / Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4. Żaklina Popiel – oświata 

5. Gabriela Małycha – kurator sądowy

6. Jolanta Karliczek – ochrona zdrowia

7. Jolanta Kopyto – organizacja pozarządowa

                                                                                  

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

PDFZarządzenie Nr S.0050.164.2023.pdf (119,92KB)