Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485 ze zm.), w związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030 Burmistrz Dobrodzienia zawiadamia o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Termin zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

25.07.2023 - 08.08.2023

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych mogą być zgłaszane na udostępnionym formularzu, który następnie należy złożyć w Urzędu Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: urzad@dobrodzien.pl.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, których realizacja wpłynie na zmniejszenie skali zdiagnozowanych problemów w wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zamieszczone w gminnym programie rewitalizacji mogą być realizowane również poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki.

Wyznaczony obszar rewitalizacji na terenie Gminy Dobrodzień obejmuje następujące jednostki osadnicze:

  • Sołectwo Klekotna,
  • Obwód nr 1 „północno-zachodni” obejmujący następujące ulice: Chłopska, Cmentarna, Edyty Stein, Księdza Gładysza, Moniuszki, Plac Wolności, Solna, Szemrowicka, Wojska Polskiego,
  • Obwód nr 2 „północno-wschodni” obejmujący następujące ulice: Dębowa, Kościuszki, Lubliniecka, Mickiewicza, Miodowa, Oleska, Parkowa, Pocztowa, Polna, Reymonta, Rzędowicka, Studzienna, Topolowa, Zielona.

 

Szczegółowe informacje nt. wyznaczonego obszaru rewitalizacji, w tym zdiagnozowanych w nim problemów dostępne są w Diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień, która dostępna jest na stronie internetowej Gminy Dobrodzień pod adresem:

https://dobrodzien.pl/5933/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-dotyczacych-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-dobrodzieniu-wsprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-iobszaru-rewitalizacji-dla-miasta-igminy-dobrodzien.html

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.dobrodzien.pl/5934/7177/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-dotyczacych-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-dobrodzieniu-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-dla-miasta-i-gminy-dobrodzien.html

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Waldemar Krafczyk
Sekretarz Gminy

PDFObwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.pdf (210,71KB)

DOCXFormularz zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych z klauz. RODO.docx (21,92KB)