Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 426

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 426, zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r., przekazuję uchwałę nr 9635/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z 29 maja 2023r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 02.06.2023 r. do 15.06.2023 r.

Link do informacji na BIP: https://bip.opolskie.pl/2023/06/350204/

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora
Adam Kowalczyk

PDFUchwała ZWO nr 9635_2023 - Konsultacje projektu uchwały sejmiku ws. pozbawienia kategorii DW 426 1.pdf (3,26MB)
DOCFormularz uwag - Konsultacje projektu uchwały sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii DW 426 1.doc (38,50KB)