Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Dobrodzień za 2022 rok

Dobrodzień, dnia 30 maja 2023r.

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 26 czerwca 2023 roku na sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Dobrodzień za rok 2022, a także odbędzie się debata nad raportem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabrać głos na poniższych zasadach:

1) złożenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób ( lista poparcia powinna zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca);

2) w zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie;

3) zgłoszenie wraz z listą poparcia należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, w Biurze Rady Miejskiej, pokój nr 112 do dnia 22 czerwca 2023 r. w godzinach pracy urzędu;

4) liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie Gminy Dobrodzień dostępny jest na stronie www.bip.dobrodzien.pl w zakładce Dane Publiczne – Raport o stanie Gminy Dobrodzień za 2022 rok.

Wzór zgłoszenia udziału w debacie dostępny jest poniżej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFOgłoszenie.pdf (182,68KB)

PDFRaport o stanie Gminy Dobrodzień za 2022 rok.pdf (21,53MB)

DOCXRaport o stanie Gminy Dobrodzień za 2022 rok.docx (258,62KB)

ODTzgłoszenie udziału w debacie.odt (8,11KB)

ODTklauzula informacyjna.odt (25,44KB)