Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIV Sesja Rady Miejskiej

Dobrodzień, dnia 22.05.2023r.

ORG.0002.54.2023

Informuję, że LIV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu odbędzie się w dniu 29 maja 2023 roku o godzinie 15.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-dobrodzieniu.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Dobrodzień.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień,

 • zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień,

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2023 rok,

 • udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „ Kraina Dinozaurów”,

 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację inwestycji „ Przebudowa DP nr 1957 O w miejscowości Makowczyce,

 • zmiany Uchwały Nr LII/468/2023 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Czortków położonego na Ukrainie.

 1. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2023 roku.

 2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu z Komisją Oświaty w dniu 24 kwietnia 2023 roku.

 3. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.

 4. Wolne wnioski i informacje.

 5. Zakończenie obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFLIV Sesja Rady Miejskiej.pdf (219,74KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (6,69MB)