Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.6.22.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Dobrodzień, dnia 19.05.2023 r.

GK.6220.6.22.2020

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Zgodnie z wymogami art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Dobrodzień w województwie opolskim

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W przypadku zamiaru odwołania się od decyzji, stronom służy prawo wystąpienia do organu decyzyjnego o udostępnienie odpisu decyzji w formie wskazanej przez stronę.

Termin odwołania od decyzji, rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia, lub udostępnienia w BIP.

Zawiadomienie uważa się za skutecznie dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Treść decyzji została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 34/3575100 wew. 25.

 

PDFGK.6220.6.22.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji.pdf (240,36KB)