Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

Dobrodzień, 15 .05.2023r.

ORG.0012.31.2023

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 22 maja 2023 roku o godzinie 15.00.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 2. Rozpatrzenie wniosku o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień.

 5. Omówienie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności  oraz sprzedaży działki w Dobrodzieniu pod fermą drobiu.

 6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej.

 7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień,

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2023 rok,

 • udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania
  „ Kraina Dinozaurów”.

 1. Sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

PDFPosiedzenie Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.pdf (176,83KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (6,31MB)