Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.89.2023

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.89.2023
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
17-05-2023
Zakres tematyczny:
Inne

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.89.2023

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17.05.2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.28.2023 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W § 1 zarządzenia dotyczącym powołania Komisji Przetargowej ulega zmianie jej skład:

1. Michał Tul - Przewodniczący Komisji

2. Marek Kochel - Sekretarz

3. Dariusz Dykta - Członek Komisji

4. Andrzej Tomal - Członek Komisji

5. Waldemar Krafczyk - Członek Komisji

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.89.2023.pdf (182,47KB)