Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U 2021 poz. 485) Burmistrz Dobrodzienia poprzez obwieszczenie 29.03.2023 r. zawiadomił o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień.

Konsultacje trwały od 05.04.2023 r. do 04.05.2023 r. i prowadzone były w następujących formach:

  1. Zbierania uwag w postaci papierowej na udostępnionym formularzu. Uwagi na formularzu mogą być składane w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
  2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej na udostępnionym formularzu. Uwagi na formularzu mogą być przesyłane na adres e-mail: urzad@dobrodzien.pl
  3. Zbierania uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
  4. Telefonicznych dyżurów ekspertów w następujących dniach: 14.04.2023 r. w godz.: 10:00 – 12:00 oraz 21.04.2023 r. w godz.: 14:00 – 16:00 pod numerem telefonu 54 413 05 23 lub 54 413 05 30.
  5. Otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 26.04.2023 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

Konsultacjom społecznym podlegał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień wraz z załącznikiem tj. mapą przedstawiającą granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień

W trakcie konsultacji społecznych można było zapoznać się również z przygotowaną Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień. Materiały zostały udostępnione na stronie internetowej Miasta i Gminy Dobrodzień i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych ww. formach nie wpłynęły żadne wnioski z uwagami.