Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.185.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.185.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
25-10-2022
Zakres tematyczny:
Inne

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.185.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 października 2022 roku

 w sprawie  określenia zasad oszczędzania energii elektrycznej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023r. poz. 40), w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 poz. 2127) zarządzam, co następuje:

§ 1

Określa się zasady racjonalnego zużycia energii elektrycznej i cieplnej w budynkach lub częściach budynków użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

§ 2

Mając na względzie cel zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne i instalacje wprowadzam następujące wytyczne :

 1. Dokonać wymiany i montażu oświetlenia na LED w zakresie uzasadnionym ekonomicznie I możliwościami technicznymi.
 2. Ograniczyć oświetlenie zewnętrzne budynku.
 3. Przy zakupie urządzeń lub instalacji elektrycznej, uwzględnić charakterystykę niskiego zużycia energii oraz niskich eksploatacji.
 4. Wykorzystać systemy grzewcze w celu utrzymania w pomieszczeniach temperatury nie wyższej niż 22oC w okresie zimowym.

§ 3

Ponadto zobowiązuję wszystkich pracowników do podjęcia następujących działań służących ograniczeniu zużycia energii:

 1. Gaszenia świateł w pomieszczeniach, a tam gdzie jest to możliwe korzystanie z oświetlenia naturalnego.
 2. Wyłączanie zbędnego oświetlenia w przestrzeniach wspólnych oraz przy wyjściu z pomieszczenia przez ostatnią osobę.
 3. Pracownicy zobowiązani są do wyłączania oświetlenia w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa oraz w pomieszczeniach wystarczająco oświetlonych światłem dziennym, należy gasić oświetlenie w miejscach wspólnych, takich jak korytarze, pokój 109 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
 4. Należy ograniczyć ładowanie prywatnych urządzeń elektrycznych typu telefon prywatny, laptop oraz także podłączenia do sieci prywatnego sprzętu zasilanego elektrycznie.
 5. Po zakończeniu pracy należy odłączyć od sieci elektrycznej wszystkie użytkowane urządzenia elektryczne.
 6. Drukować należy tylko niezbędne dokumenty korzystając z funkcji druku dwustronnego oraz ograniczyć drukowanie jedynie do tych dokumentów, które są absolutnie niezbędne w formie papierowej.
 7. Należy zakręcać grzejniki podczas wietrzenia pomieszczeń, w czasie pracy, a szczególnie po jej zakończeniu, należy skręcić ogrzewanie na mniejszą moc, szczególnie w dniach, gdy na zewnątrz jest dodatnia temperatura.
 8. W sezonie letnim jeżeli będzie w pomieszczeniach biurowych zastosowana klimatyzacja należy używać ją z umiarem, na poziomie niezbędnym, nie ustawiając zbyt niskiej temperatury.
 9. W miarę możliwości wyboru należy wykorzystywać urządzenia w trybie energooszczędnym.
 10. Nie należy stosować urządzeń elektrycznych do przygotowywania posiłków w miejscu pracy, takich jak kuchenki elektryczne, opiekacze czy inne urządzenia elektryczne. Gotowanie w czajnikach elektrycznych powinno odbywać się przy odpowiedniej do potrzeb ilości wody i przy korzystaniu z wspólnych czajników elektrycznych.
 11. Należy korzystać z lampek - oświetlenia punktowego na biurku zamiast oświetlenia górnego.
 12. Zakaz używania urządzeń elektrycznych typu grzejniki, farelki, grzałki.

§ 4

Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz zastosowanie się do powyższego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.185.2022.pdf (481,85KB)