Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień

 

Burmistrz Dobrodzienia zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień.

 

Termin konsultacji: od 05.04.2023 r. do 04.05.2023 r.

 

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

  1. Zbierania uwag w postaci papierowej na udostępnionym formularzu. Uwagi na formularzu mogą być składane w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
  2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej na udostępnionym formularzu. Uwagi na formularzu mogą być przesyłane na adres e-mail: urzad@dobrodzien.pl
  3. Zbierania uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
  4. Telefonicznych dyżurów ekspertów w następujących dniach: 14.04.2023 r. w godz.: 10:00 – 12:00 oraz 21.04.2023 r. w godz.: 14:00 – 16:00 pod numerem telefonu 54 413 05 23 lub 54 413 05 30.
  5. Otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie w trakcie trwania konsultacji projektu uchwały, przy czym informacja o terminie i miejscu spotkania zostanie przekazana w odrębnym obwieszczeniu. 

 

Konsultacjom społecznym podlegają:

  1. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień.
  2. Załącznik do projektu uchwały, tj. mapa przedstawiająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień.

Ponadto można zapoznać się z Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień.

Materiały zostaną udostępnione na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi zgłoszone po terminie konsultacji nie podlegają rozpatrzeniu.

Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowana i opublikowana informacja podsumowująca ich przebieg.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOgłoszenie o konsultacjach projektu uchwały OZ i OR.pdf (174,11KB)

DOCX20230331 GPR Dobrodzień - Diagnoza.docx (2,54MB)
PDF20230331 GPR Dobrodzień - Diagnoza.pdf (1,47MB)
PDF20230331 GPR Dobrodzień - Załącznik nr 1 - mapa.pdf (8,05MB)
DOCX20230331 GPR Dobrodzień - Załącznik nr 2 - dane.docx (46,80KB)
DOCXProjekt uchwały OZ i OR z uzasadnieniem do konsultacji.docx (16,98KB)
DOCXFormularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji.docx (15,81KB)
DOCzalacznik-klauzula-informacyjna-rodo.doc (38,50KB)