Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji

Dobrodzień, 10.03.2023r.

ORG.0012.30.2023

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 20 marca 2023 roku o godzinie 15.00.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 2. Rozpatrzenie wniosku o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 3. Propozycja zasiedlenia wolnego lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 244 o pow. 0,0432 ha położonej w Klekotnej.

 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień,

 • wyrażenie zgody na udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne,

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach: Bzionków, Kocury i Pludry,

 • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w 2023 roku,

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2023 rok.

 1. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców bloku przy Placu Wolności oraz Oleskiej w sprawie opłat za ogrzewanie lokali mieszkalnych.

 2. Analiza stawek czynszu za lokale usługowe.

 3. Sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

PDFPosiedzenie Budżetu Rozwoju Gospodarczego Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Promocji.pdf (193,30KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (9,41MB)