Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR LI/460/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
LI/460/2023
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
09-03-2023
Zakres tematyczny:
Budżet

UCHWAŁA NR LI/460/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 9 marca 2023r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/442/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała nr LI 460 2023.pdf (781,47KB)

 

Głosowanie uchwały Nr LI/460/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(13):

Krzysztof Bula, Radosław Zając, Robert Kobus, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sara Pruska, Dorota Maleska