Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf