Przejdź do treści strony WCAG

Akty Prawa Miejscowego 1994 rok

 • PDFUchwała Nr VII 39 94.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 1994 roku w sprawie wprowadzenia na terenie miasta i gminy Dobrodzień zakazu sprzedaży artykułów pirotechnicznych

 

 • PDFUchwała Nr VII 38 94.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 1994 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 

 • PDFUchwała Nr VII 37 94.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 1994 roku w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr VII 35 94.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 1994 roku w sprawie zmiany opłaty za wodę pobierana z urządzeń zaopatrywania w wodę

 

 • PDFUchwała Nr VI 31 94.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 1994 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 

 • PDFUchwała Nr V 21 94.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 listopada 1994 roku w sprawie wprowadzenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę

 

 • PDFUchwała Nr V 19 94.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 listopada 1994 roku w sprawie uchylenia ucwały Nr 197/XXIV/93 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 lipca 1993 roku w sprawie ustalenia miejsc poza drogami krajowymi na terenie miasta Dobrodzień, w których pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów

 

 • PDFUchwała Nr V 18 94.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 listopada 1994 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr IV 14 94.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 sierpnia 1994 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 244/XXX/94 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 1994 roku w sprawie wprowadzenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę

 

 • PDFUchwała Nr IV 13 94.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 sierpnia 1994 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXIV/93 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 lipca 1993 roku w sprawie określenia miejsc poza drogami krajowymi na terenie miasta Dobrodzień, w których pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów

 

 • PDFUchwała Nr 245 XXX 94.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 1994 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Błachów

 

 • PDFUchwała Nr 242 XXX 94.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 1994 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłat z budżetu gminy dla hodowców inseminujących bydło w roku 1994

 

 • PDFUchwała Nr 234 XXIX 94.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 marca 1994 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr 231 XXIX 94.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 marca 1994 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187/XXIII/93 z dnia 27 marca 1992 roku w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za usługi opiekuńcze