Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty Prawa Miejscowego 2023 rok

 • UCHWAŁA NR LV/489/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrodzień

 • UCHWAŁA NR LV/488/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/474/2023 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2023r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień

 • UCHWAŁA NR LV/486/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

 • UCHWAŁA NR LIV/474/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień

 • UCHWAŁA NR LIV/473/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień

 • UCHWAŁA NR LII/465/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2023 roku

 • UCHWAŁA NR XLIX/453/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 • UCHWAŁA NR XLIX/452/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023