Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z 14 listopada 2022

Protokół

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

Posiedzenie rozpoczęło się 14-11-2022 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 18:55 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

1. Tomasz Miazga

2. Dorota Wołowczyk

3. Jacek Skibe

4. Jerzy Proft

5. Gabriel Kukowka

6. Krzysztof Bula

7. Damian Karpinski

8. Rajmund Lichota

9. Joachim Wloczyk

10. Rafał Chwalczyk

11. Piotr Kapela

12. Robert Kobus

Zaproszeni goście:

 • Pani Agnieszka Hurnik - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu
 • Pan Tomasz Sikora - Klub Sportowy „Start” Dobrodzień

Porządek posiedzenia:

 1. Wizytacja Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie nowego wniosku o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.
 4. Rozpatrzenie nowego wniosku o zamianę lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.
 5. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne,
 • przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
 • zmiany uchwały Nr XXVI/242/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku „Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu,
 • określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Dobrodzień w roku szkolnym 2022/2023
 1. Sprawy różne.

Punkt 1.

Wizytacja Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Przewodniczący Komisji Gabriel Kukowka przywitał wszystkich przybyłych radnych oraz zaproszonych gości. Poinformował, że spotkaliśmy się na stadionie, aby dokonać oględzin obiektu. Radny przekazał głos gospodarzom.

Pan Tomasz Sikora poinformował, że w momencie przejęcia Stadionu Miejskiego, który był 2 lata temu napotkali się na wiele problemów:

 1. kosiarka, którą trzeba było kupić nową,
 2. wymiana ogrzewania – zostało zamontowane ogrzewanie elektryczne,
 3. dach, który przeciekał i musiał zostać wyremontowany,
 4. pomieszczenia wewnątrz budynku, które trzeba było pomalować,
 5. przęsło płotu, które przewróciło się przy ul. Piastowskiej, trzeba był naprawić,
 6. ogrodzenie wokół stadionu, które wymaga generalnego remontu,
 7. usunięto śmietnisko, które na dzień dzisiejszy w miarę dobrze wygląda,
 8. drzewa, które należało by pilnie usunąć, ponieważ są niebezpieczeństwem dla osób, które trenują na boisku,
 9. kanalizacja, która również wymaga remontu, ponieważ podczas ostatniego treningu wybiło wodę i zawodnicy nie mieli możliwości wykąpania się,
 10. bramki, które wymagają wymiany, ponieważ potrzebne są atestowane bramki aluminiowe razem z ławkami rezerwowymi,
 11. bieżnia, która wymaga generalnej wymiany podłoża,
 12. brama wjazdowa, która został wyremontowana przez jednego z piłkarzy. Brama musi być otwierana ze względu na lądowisko helikoptera ratowniczego

Nastąpiła dyskusja odnośnie pkt. b

Pan Tomasz Sikora przekazał, że aby obniżyć koszty za energię elektryczną, została podjęta decyzja o zamontowaniu paneli fotowoltaicznych, niestety nie sądził, że proces przyłączania będzie trwał tak długo.

Pani Dyrektor Agnieszka Hurnik wyjaśniła, że ani urząd ani wykonawca na etapie prowadzenia inwestycji nie kontaktował się z nią. Wyjaśniła, że gdy otrzymała wniosek od firmy Tauron o zawarciu umowy kompleksowej, była zdumiona, ponieważ nie wiedziała o jaką umowę chodzi, ponieważ ona jako jednostka gminna o nic nie wnioskowała. Poinformowała, że po rozmowach telefonicznych z Burmistrzem Dobrodzienia dowiedziała się, że to z pewnością wykonawca fotowoltaiki złożył taki wniosek w ich imieniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że na terenie stadionu są zamontowane dwa liczniki energii, jeden na budynku (dystrybucja energii – Tauron), a drugi z PGE na oświetlenie i nawadnianie stadionu (sprzedaż energii - PGE)

Pani Dyrektor poinformowała, że opłaty z obu liczników ponosi GOKISiBP i posiada umowę z Tauronem oraz kopię umowy z PGE przekazaną przez Urząd Miejski. Cała ta procedura miała zmierzać ku temu, żeby zawrzeć nową umowę wspólną z Tauronem, aby był jednocześnie dystrybutorem i sprzedawcą.

Odczytane zostało pismo Pani Dyrektor Agnieszki Hurnik dotyczące przedstawienia zasad finansowania energii elektrycznej na Stadionie Miejskim.

Nastąpiła dyskusja.

Radni postanowili, aby przekazać tą sprawę na Komisję Rewizyjną, aby dogłębnie przyjrzała się zaistniałej sytuacji i dowiedziała się, kto zawinił, że instalacja fotowoltaiczna nie została do końca podłączona i zgłoszona do Tauronu.

Nastąpiła dyskusja odnośnie pkt. g

Radny Joachim Wloczyk powiedział, że nie powinno się składować materiałów budowlanych, które są własnością ZGKiM na Stadionie Miejskim. Uważa, że zakład powinien wygospodarować sobie miejsce, gdzie byłoby te materiały składowane.

Burmistrz powiedział, że on jest odpowiedzialny za to, że te materiały budowlane są składowane na stadionie. Poinformował, że są to surowce pochodzące z naszych inwestycji gminnych, m.in. kostka z demontażu chodnika na ul. Księdza Gładysza.

Radni uważają, że powinien być na stadionie porządek, ponieważ jest on wizytówką klubu, gdzie przyjeżdżają goście m.in. na mecze.

Pan Tomasz Sikora poinformował, że pojawił się problem, ponieważ gospodarz, który zajmuje się dotychczas stadionem, prawdopodobnie będzie do końca roku. Przekazał, że członkowie zarządu działają społecznie i również mają coraz mniej czasu. Proponuje przekazać Stadion Miejski pod opiekę ZGKiM lub osoby w urzędzie, która byłaby odpowiedzialna za to co dzieje się na stadionie.

Przewodniczący Rady Miejskiej uważa, że powinien zostać przekazany pod opiekę Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej.

Pan Piotr Haberla uważa, że najlepszym rozwiązaniem, byłoby oddać stadion pod opiekę gminy, gdzie byłby pracownik, który ma przypisany stadion.

Pan Tomasz Sikora podsumowując stwierdził, że obiekt jest bardzo fajny do zagospodarowania, tylko wymaga dużego wkładu finansowego oraz renowacji.

Punkt 2.

Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił porządek obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Robert Kobus.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Dorota Maleska, Radosław Zając

Punkt 3.

Rozpatrzenie nowego wniosku o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

Zastępca Burmistrza poinformował, że wpłynął jeden wniosek o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień:

 • wniosek P. ………………… – 1 osoba, zam. w ……………………………….

Głosowanie w sprawie wniosku P. ………………. - dodania do listy osób oczekujących – POZYTYWNIE

Wyniki imienne:

ZA(12):

Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Jerzy Proft, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Dorota Maleska, Radosław Zając

Punkt 4.

Rozpatrzenie nowego wniosku o zamianę lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

Zastępca Burmistrza poinformował, że wpłynął jeden wniosek o zamianę lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień:

 • wniosek P. ………………….. – 2 osoby, zam. w …………………………………

Głosowanie w sprawie wniosku P. ……………….. - dodania do listy osób oczekujących – POZYTYWNIE

Wyniki imienne:

ZA(12):

Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Dorota Maleska, Radosław Zając

Punkt 5.

Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień. (16:42)

Zastępca Burmistrza przedstawił propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego:

 • propozycja przydziału lokalu mieszkalnego P. …………….. –  osoba, …………………

Głosowanie propozycji przydziału lokalu mieszkalnego P. …………………………………….

Wyniki imienne:

ZA(11):

Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Joachim Wloczyk, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Gabriel Kukowka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Dorota Maleska, Radosław Zając

Punkt 6.

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień,

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

Wyniki imienne:

ZA(11):

Robert Kobus, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Rajmund Lichota

PRZECIW(1):

Gabriel Kukowka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Dorota Maleska, Radosław Zając

 1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne,

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

Wyniki imienne:

ZA(10):

Jacek Skibe, Damian Karpinski, Joachim Wloczyk, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Robert Kobus

PRZECIW(1):

Gabriel Kukowka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Dorota Maleska, Radosław Zając

 1. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,

Inspektor Irena Kurtz poinformowała, że nasza gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie rocznego programu współpracy.

Celem głównym przyjęcia programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Dobrodzień, a organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego mające na celu rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy, wzmacnianie  roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Przedmiotem współpracy Gminy jest realizacja zadań własnych określonych w ustawie.

Takimi zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi są:

 • oświata, wychowanie  oraz  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  wśród dzieci i młodzieży
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • ochrona i   promocja zdrowia
 • profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • turystyka i wypoczynek
 • rozwój i odnowa wsi
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie  w trybie otwartego konkursu ofert.

Gmina szacuje przeznaczyć środki finansowe określone w uchwale budżetowej na rok 2023 w wysokości nie mniej niż 220.500,00.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie art.19a ustawy, stanowić będzie  nie  więcej  niż  20% dotacji planowanych w roku 2023 na realizację zadań publicznych przez organizacje.

Przewodniczący Komisji Gabriel Kukowka zapytał, czy są jakieś uwagi do stowarzyszeń, organizacji, które składają wnioski o płatność?

Pani Irena Kurtz poinformowała, że ona doprowadza do momentu zawarcia umowy i nie ma żadnych rażących problemów. Przekazała, że rozliczeniem zajmuje się Pani Teresa Skorupa.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Robert Kobus, Jacek Skibe, Joachim Wloczyk, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Dorota Maleska, Radosław Zając

 1. zmiany uchwały Nr XXVI/242/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku „Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu,

Dyrektor ZEASiP Bożena Gaś poinformowała, że w związku z coraz większymi kosztami utrzymania żłobka związanymi z rosnącymi cenami energii i opału a także wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 2023 r. (styczeń – 3.490, lipiec – 3600) pociągającymi za sobą znaczną podwyżkę dla pracowników oraz zbyt niskimi wpływami z opłat za pobyt dziecka w żłobku nie pokrywającymi w pełni wydatków proponuje się podwyższenie opłat.

Przewodniczący Komisji Gabriel Kukowka zapytał, czy jest możliwość, aby w szczególnych wypadkach, dla osób które mają niskie dochody zastosować zniżki?

Pani Bożena Gaś poinformowała, że pierwotna uchwała mówi o zniżkach 50% dla 2 i 3 dziecka z rodziny oraz 50% zniżki dla dzieci niepełnosprawnych.

Radny Damian Karpinski zapytał, czy jest dużo takich przypadków, gdzie jest 2 i 3 dzieci w rodzinie?

Pani Bożena Gaś poinformowała, że nie sprawdzała takiej informacji.

Radny Damian Karpinski zapytał, jak ceny za żłobek mają się w porównaniu do cen w sąsiednich gminach?

Pani Bożena Gaś przekazała, że nie sprawdzała, czy okoliczne żłobki zastosowały podwyżki, ale przy podejmowaniu poprzedniej uchwały było to weryfikowane z innymi gminami i mniej więcej te procenty były takie same.

Radny Damian Karpinski zapytał, czy podwyżka będzie się rekompensowała z realnymi kosztami?

Pani Bożena Gaś przekazała, że nie.

Przewodniczący Komisji Gabriel Kukowka zaproponował, aby podwyższyć stawki do 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla dzieci z terenu gminy oraz 23% - 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla dzieci spoza terenu gminy.

Nastąpiła dyskusja.

Radni podjęli decyzję o podniesieniu stawek do 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla dzieci z terenu gminy oraz 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla dzieci spoza terenu gminy.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/242/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku „Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu,

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Robert Kobus, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Dorota Maleska, Radosław Zając

 1. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Dobrodzień w roku szkolnym 2022/2023.

Pani Bożena Gaś poinformowała, że w związku ze zmianami Prawa Oświatowego w obrębie art. 39a ust. 2 i 3 w zamian za ustalenie na każdy rok szkolny w drodze uchwały średniej ceny paliwa w gminie, Rada Miejska powinna określić, w drodze uchwały stawkę za 1 km przebiegu pojazdu. Średnia stawka nie może być niższa niż określona w przepisach o transporcie drogowym, a szczegółowiej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niezbędnych właściwością pracodawcy.

Przekazała, że na dzień dzisiejszy stawka wynosi:

 • 0,5214 zł dla samochodów o poj. skokowej silnika do 900 cm3
 • 0,8358 zł dla samochodów o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3

Zapytała, czy zastosować podział w uchwale.

Informacyjnie, chciała przekazać, że trwa opiniowanie projektu rozporządzenia w sprawie podwyższenia stawek za wykorzystywanie prywatnych pojazdów do celów służbowych. Według nowych przepisów stawka za 1 km przebiegu samochodów osobowych o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 wzrośnie z 0,8358 zł do 1,038 zł. Przekazała, że do dnia dzisiejszego zmiany te nie zostały wprowadzone. 

Radny Jacek Skibe zaproponował, żeby nie wpisywać konkretnej stawki, tylko odwołać się do konkretnego rozporządzenia regulującego stawki, proponuje w uchwale ująć zapis: stawka równa stawce z rozporządzenia. Uważa, że można to określić w takiej formie prawnej, że mimo zmiany stawki za 1 km przebiegu w rozporządzeniu, automatycznie zmieni się stawka w podjętej uchwale.

Pani Bożena Gaś poinformowała, że wolałaby te stawki określić. Przekazała, że nie weszły w życie dwie ustawy, które są od siebie zależne, czyli zmiany Prawa Oświatowego i rozporządzenie dotyczące transportu drogowego. Poinformowała, ze problem polega na tym, że do 60 dni musi zdążyć zmienić umowy osobom, które mają już zawarta umowę od 1 września.

Radny Jacek Skibe zaproponował, żeby zwrócić się do radcy prawnego, by znaleźć takie rozwiązanie, żeby z automatu stawka ta się zmieniała.

Przewodniczący Gabriel Kukowka zaproponował, aby zastosować podział dla samochodów o poj. skokowej silnika do 900 cm3 i powyżej 900 cm3, oraz zwrócić się do radcy prawnego zapytaniem, czy można zamiast podać określonej stawki odnieść się do danego rozporządzenia, że zawsze z automatu będzie wskazywać obowiązującą stawkę.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Dobrodzień w roku szkolnym 2022/2023

Wyniki imienne:

ZA(12):

Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Dorota Maleska, Radosław Zając

7. Sprawy różne.

 • Radny Krzysztof Bula zwrócił się z zapytaniem w sprawie świniarni, aby wyjaśnić wpłynięcie wniosku na etapie studium. Zapytał jak to jest możliwe, aby namawiać do składania takich wniosków, wiedząc, że mieszkańcy są przeciwni takiej inwestycji. Zapytał, dlaczego radny nie musi wiedzieć o tym, że takie wnioski wpływają, a mieszkańcy wiedzą i ścigają radnego, aby zaczął działać w tej sprawie.

Burmistrz wyjaśnił, że nie ma obowiązku informowania radnych o każdym wniosku, który wpływa do urzędu. Burmistrz przekazał, ze mieszkańcy byli u niego w tej sprawie. Wyjaśnił, że plan zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu  i każdy obywatel mógł przyjść, zobaczyć projekt oraz złożyć na tym etapie wnioski i uwagi dotyczące projektu planu, które będą rozpatrywane przez Burmistrza.

Burmistrz wyjaśnił, że nie spowoduje to żadnego odciągnięcia podjęcia decyzji, ponieważ był ustalony termin wyłożenia i jest już ustalony wstępny termin sesji, na której zostanie plan dla tych miejscowości uchwalony.

 • Radny Tomasz Miazga zwrócił się z pytaniem odnośnie inwestycji na Ligocie Dobrodzieńskiej.

Burmistrz wyjaśnił, że inwestycja została zakończona pod względem technicznym, ale na dzień dzisiejszy jeszcze nikt z mieszkańców nie został przyłączony. Poinformował, że prawdopodobnie oficjalne otwarcie nastąpi 6 grudnia. Przekazał, że będzie rozmawiał z Dyrektorem ZGKiM, który powinien przygotować regulamin przyłączenia mieszkańców.

Radny Tomasz Miazga zapytał po czyjej stronie będzie przyłączenie mieszkańców?

Burmistrz wyjaśnił, że mieszkańcy sami muszą zrobić przyłącza, ale najpierw musi zostać przygotowany regulamin opracowany przez zarządcę, czyli ZGKiM.

Radny Tomasz Miazga zapytał, kto będzie przyłączał mieszkańców do skrzynek elektrycznych. Poinformował, że każda pompa ma sterowanie, które trzeba podłączyć prawidłowo i zapytał kto będzie miał nad tym kontrolę.

Burmistrz wyjaśnił, że będzie rozmawiał na ten temat z Dyrektorem ZGKiM.

Radny Tomasz poinformował, że słyszał, że jeden z mieszkańców nie ma pompy.

Burmistrz wyjaśnił, że musi to sprawdzić, ponieważ nic mu na ten temat nie wiadomo.

Radny Tomasz Miazga zapytał, co z mieszkańcami, którzy maja własną wodę?

Burmistrz wyjaśnił, że ta kwestia powinna zostać określona w regulaminie, który powinien zostać sporządzony przez ZGKiM.

Radny Tomasz Miazga zapytał o odbiory budowlane, czy zostały odebrane i oddane do użytku?

Burmistrz wyjaśnił, że odbiory zostały przeprowadzone i pozostała tylko kwestia podłączenia mieszkańców, która powinna zostać określona w regulaminie przez zarządcę

 • Radny Tomasz miazga zapytał o światłowód, który jest ciągnięty na Strzelnicy i jest kładziony na wodociągach.

Radny Jacek Skibe dodał, że mieszkańcy nie zostali o tym poinformowani.

Burmistrz wyjaśnił, że musi sprawdzić postęp prac i sposób realizacji.

 • Radny Jacek Skibe zapytał, jak przebiega wyłączanie oświetlenia na terenie gminy?

Burmistrz wyjaśnił, że nie zostało to jeszcze do końca ustalone.

 • Radny Jacek Skibe zapytał, czy ulica Księdza Gładysza zostanie oddana w terminie, czyli 18 listopada.

Burmistrz wyjaśnił, że odbiór techniczny jest planowany na 17 listopada, natomiast 18 listopada planowane jest otwarcie ruchu.

Radni zapytali o miejsca parkingowe na tej ulicy.

Burmistrz wyjaśnił, że parkingi będą po lewej stronie ulicy, częściowo na chodniku i częściowo na ulicy. Poinformował, że miejsca te będą wymalowane w wyznaczonych miejscach.

 • Radny Joachim Wloczyk zapytał, czy zostały podjęte kroki w sprawie ul. Śmiałków w Szemrowicach?

Burmistrz wyjaśnił, że umówił się z mieszkańcami, że jedna osoba, która będzie reprezentować mieszkańców, pozbiera upoważnienia, aby można było podejmować jakiekolwiek działania prawne, m.in. zwrócić się do geodety. Wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie są pozbierane jeszcze wszystkie zgody. Poinformował, że w tegorocznym budżecie remont tej drogi nie jest uwzględniony, ale zostały zwiększone kwoty na remonty cząstkowe dróg i w ramach tej zwiększonej kwoty zostaną zasypane ubytki na tej drodze.

 • Przewodniczący Komisji Gabriel Kukowka zapytał, na jakim etapie jest Forum Gospodarcze?

Burmistrz wyjaśnił, KSSE poinformowała, że dobrze by było gdyby Forum odbyło się już w kolejnym roku kalendarzowym – strefa ekonomiczna częściowo sfinansowałaby to wydarzenie.

Przewodniczący Komisji Gabriel Kukowka prosił, aby na Forum Gospodarczym przedstawić przedsiębiorcom informacje o klastrze energetycznym, może byliby zainteresowani tym tematem.

Burmistrz wyjaśnił, że rozmawiał na ten temat z grupą, która wykonywała instalację fotowoltaiczną z magazynem w Kamieniu Śląskim. Grupa ta przekazała, że chętnie spotkała by się z biznesmenami z Dobrodzienia, ponieważ widzi możliwości budowy takiej zielonej wyspy w Dobrodzieniu.

 • Przewodniczący Komisji Gabriel Kukowka zapytał, jak wygląda sprawa spółdzielni energetycznej? 

Burmistrz wyjaśnił, że podpisaliśmy już wstępną umowę na utworzenie spółdzielni. Przekazał, że próbuje namówić sąsiednią gminę, aby się do nas przyłączyli. Wtedy stworzylibyśmy spółdzielnię z tą gminą, gminą Dobrodzień i GOKiSiPB.

 • Przewodniczący Komisji Gabriel Kukowka, zapytał o sprawę stawek za dostarczane ciepło do mieszkań komunalnych przy Os. Robotniczym w Pludrach oraz przy ul. Szkolnej w Bzinicy Starej.

Burmistrz odczytał odpowiedź na pismo, które zostało wystosowane do Dyrektora ZGKiM. Prosił w nim o odpowiedź na następujące pytania: jakie stawki obowiązują od 1 listopada? na jakiej podstawie ustalone zostały te stawki? jaka była cena za miał? czy jest możliwość zastosowania zaliczek przy rozliczaniu ciepła za 1 m2?

Nastąpiła dyskusja.

Radny Tomasz Miazga, zapytał, czy po 26 października mieszkańcy Pluder się na coś skarżyli, ponieważ po otrzymaniu aneksów do umów, uważa że sprawa została wyjaśniona.

 • Przewodniczący Komisji odczytał pismo dotyczące sposobu rozliczania za dostarczanie energii cieplnej do budynku przy ul. Moniuszki 2 w Dobrodzieniu.

Nastąpiła dyskusja

Po dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował, aby zastanowić się nad przekazaniem mieszkań komunalnych spółce, która ma doświadczenie w zarządzaniu mieszkaniami, czy nie podjęłaby się prowadzenia tego w imieniu gminy, z jednym zastrzeżeniem, że gmina przydzielała by mieszkania.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:
Joanna Wodarczyk

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Promocji
Gabriel Kukowka

PDFProtokół z 14 listopada 2022.pdf (3,04MB)