Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLIX/450/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
XLIX/450/2023
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
16-01-2023
Zakres tematyczny:
Budżet

UCHWAŁA NR XLIX/450/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 16 stycznia 2023r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/442/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XLIX 450 2023.pdf (690,01KB)

 

Głosowanie uchwały Nr XLIX/450/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

Wyniki imienne:

ZA(13):

Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Joachim Wloczyk, Robert Kobus, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sara Pruska, Dorota Maleska