Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.224.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.224.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
29-12-2022
Zakres tematyczny:
Infrastruktura i gospodarka

ZARZĄDZENIE  Nr S.0050.224.2022
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych

Na podstawie art.7 ust.1 i  art. 30  ust.1  pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W 2023 roku wprowadza się bezpłatne usługi przewozowe  na liniach komunikacyjnych utworzonych na terenie Gminy Dobrodzień, których Gmina jest organizatorem.
2. Usługi, o których mowa w ust.1 dotyczą linii komunikacyjnych w gminach sąsiednich, z którymi Gmina posiada stosowne porozumienia w sprawie gminnych przewozów pasażerskich.

§ 2

1. Oznaczenie linii komunikacyjnych , o których mowa w § 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.224.2022.pdf (309,69KB)

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr S.0050.224.2022
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 grudnia 2022r.

Linie komunikacyjne, których organizatorem jest Gmina Dobrodzień oraz z którymi Gmina Dobrodzień posiada stosowne porozumienia w sprawie gminnych przewozów pasażerskich.

Linia nr 1 - Dobrodzień-Pludry- Liszczok (Dobrodzień - Bzinica Nowa - Kolejka - Bzinica Stara - Pludry - Pietraszów - Liszczok)

Linia nr 2 - Dobrodzień - Zwóz-Dobrodzień (Dobrodzień - Gosławice - Zwóz - Główczyce - Gosławice - Dobrodzień)

Linia nr 3 - Dobrodzień-Dąbrowica-Dobrodzień (Dobrodzień - Ligota Dobrodzieńska - Makowczyce - Turza - Dąbrowica - Myślina - Błachów - Dobrodzień)

Linia nr 4 - Dobrodzień- Klekotna- Kocury-Szemrowice-Dobrodzień (Dobrodzień - Klekotna - Rzędowice - Bzionków -Malichów -Kocury - Warłów - Szemrowice - Warłów -Dobrodzień)

Linia nr 5 - Dobrodzień-Bąki-Dobrodzień (Dobrodzień - Bąki - Bzinica (szkoła) - Kolejka - Bzinica Nowa - Dobrodzień)

Linia nr 6 - Dobrodzień-Olesno (Dobrodzień - Rzędowice - Klekotna - Kolonia Łomnicka - Wysoka - Olesno)

Linia nr 7- Dobrodzień-Myślina-Grodziec (Dobrodzień - Turza - Myślina - Dąbrowica - Grodziec)

Linia nr 8 – Dobrodzień – Zębowice- Grodziec (Dobrodzień- Szemrowice- Kadłub Wolny- Zębowice- Grodziec).

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński